Žádost o pokácení stromu na obecním pozemku

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuStromy / Zahrada

POVOLENÍ ke kácení (i v případě stromů na vlastním pozemku ). Povolení ke kácení vydává příslušný orgán ochrany přírody – obecní úřad obce se. Prostě dopis, žádost o pokácení stromu a povolení vysazení nového. A detailně tam vypiš problém, . Proč ale spolu s tímto musí úředníkům městské části dokládat i vyjádření všech vlastníků bytových jednotek domu před kterým předmětný strom.

Péče o tyto dřeviny ( strom , keř) je povinností osob, na jejichž pozemcích se dřeviny nachází. Neboť ve svém dotazu zmiňujete, že Vaše žádost nebyla obecním úřadem dosud vyslyšena, zmíním (pouze orientačně), že kácení mimolesních . Obecní úřad Rudoltice. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí obecního úřadu je v tomto případě. Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou.

OBECNÍ ÚŘAD Račice-Pístovice. Věc: Žádost o povolení kácení stromů – keřů rostoucích mimo les – podle zákona ČNR. Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin.

Vlastník pozemku dle KN: Správce pozemku (pokud existuje ):. Souhlas vlastníků pozemku (v případě není-li žadatelem vlastník pozemku ). Ke kácení dřevin je nezbytné povolení obecního úřadu obce,. Má-li tento pozemek více spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich . Podáním žádosti (oznámení) u příslušného orgánu ochrany přírody. Okolní obce si vyřizují kácení samy na svých obecních úřadech.

V případě lesního pozemku se postupuje podle zákona o lesích a je tedy. DOST O POVOLENÍ POKÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES. Nájemce a uživatel pozemku doloží písemný souhlas vlastníka pozemku.

VKP registrovaných) o vydání závazného stanoviska. Majitel pozemku je povinen pečovat o dřeviny rostoucí na jeho pozemku ,. Kácení stromů a keřů (dále jen dřevin) rostoucích mimo les se řídí podle zákona č. Pokud je pozemek v pronájmu, musí nájemník . Horažďovice povolují kácení příslušné obecní úřady,. Dřevinami rozumí stromy či keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách. Rozhodnutí o povolení kácení dřevin vydávají na svém území obecní úřady jako. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný.

Zdůvodnění žádosti o kácení (zdravotní stav dřevin, budoucí využití pozemku apod.) : . V případě, kdy soused má na svém pozemku stromy , které jsou suché či. V ostatních katastrálních územích u příslušného obecního nebo městského úřadu.