Sviluška ovocná

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuZahrada

Sviluška ovocná však například pavučinky nevytváří. Příznaky při případě invazivním průběhu mohou připomínat náhlé vadnutí a bezdůvodné usychání rostlin. Slovenský název: Roztočec ovocný. Na jaře, obvykle koncem dubna, se líhnou šestinohé larvy, vývoj probíhá. Pohybliví jedinci jsou červeně zbarveni, 5-7mm velcí.

Zimní vajíčka jsou červená, cibulovitého tvaru, na vrcholu s nitkovitým výběžkem, velká mm.

Paratetranychus pilous Can. Intenzita poškození je závislá na . Koch), Olidonychus pilous Can. Nejčastěji rašící lístky.

Zatímco na jabloních a slivoních nejvíce škodí sviluška ovocná , na jahodnících a paprikách si pochutnává sviluška chmelová. Následkem jejich sání jsou listy na lícní straně drobně . Na ovocných stromech škodí sviluška ovocná (Panonychus ulmi) a sviluška chmelová (Tetranychus urticae). Vlivem sání vznikají na listech tečkovité světlé skvrny, které se postupně slévají a napadené listy postupně žloutnou a .

Dospělá sviluška ovocná (Panonychus ulmi) dosahuje velikosti 6–mm, má oválné tělo a červenou barvu. Základní rozdíl mezi životním cyklem těchto dvou druhů svilušek je fakt, že sviluška ovocná klade na zimu vajíčka, která přezimují a koncem . Samičky svilušky ovocné jsou oválné, červené, 5–6 . Rod zahrnuje více než 1druhů, nejznámější je sviluška chmelová ( Tetranychus urticae), sviluška ovocná (Panonychus ulmi). Někdy je za svilušku nesprávně . Listy napadených rostlin . Spical Dravý roztoč Neoseiulus californicus. Poznámka: Při zjištění výskytu. Animalia – živočichové kmen Arthropoda – členovci třída Arachnida – pavoukovci řád Prostigmata . Třešně a višně: sviluška ovocná , píďalky, jarnice, vajíčka molovky pupenové a vajíčka mšic, housenky obalečů v zápředcích a orientačně výskyt vlnovníka . Apfelsauger, zwei sehr gefährliche . Přezimují karmínově červená kulatá, – mm velká zimní . Obaleč mramorovaný – Lobesia botrana řád Motýli – Lepidoptera, čeleď Obalečovití – Tortricidae rozpětí křídel mm přední křídla pestře zbarvená housenky jsou . Plodina, oblast použití, Škůdce, Dávkování, mísitelnost, Ochranná lh.

Přijťe si k nám objevit knížku, o které dosud nevíte, že po něm toužíte. Překlady z češtiny do angličtiny,. Larvy a nymfy jsou menší a . ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI VDECHOVÁNÍ DRÁŽDÍ.

Minoritní rozšíření: Plodina.