Stomp postřik

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuZahrada

Při aplikaci je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení postřikové kapaliny. Stomp 4SC je možno použít i po vzejití cibule a česneku, které musí mít vytvořeny . Zasažené rostliny hynou krátce po vyklíčení nebo vzejití. Stomp je herbicid přijímaný přes kořenový systém.

Je aplikován postřikem na povrch půdy a zapraven. Patří mezi preemergentní herbicidy, v travních porostech . Za stálého míchání se přidá odměřené množství přípravku Stomp Aqua a doplní vodou na stanovený objem. Po dobu postřiku musí být zajištěno promíchávání . Měl bych pár otázek ohledně postřiku Stomp a postřiků se stejnou účinnou látkou. Při objednávce se mě ptají na číslo osvědčení. Toto osvědčení nemám.

Přípravek na ochranu rostlin. Postřikový selektivní herbicid. Selektivní postřik na česnek. Stejná účinná látka a množství jako v přípravku Stomp 4SC. No nevím, mně Stomp vzal i ty jahody, nerozdýchaly to do konce sezóny.

Na tyto existují postřiky stomp na jaře, Goal přes . Stomp 3E inhibuje počáteční růst a vývoj klíčních rostlin plevelů. Pro prodej postřiku je potřeba vlastnit OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO . Insekticidy ( postřik ) aplikované při nižší úrovni napadení přinesou jen. Beim Marktführer zum Top-Preis.

STOMP AQUA, STOMP 3E,. Originaltickets zu Originalpreisen. Jetzt sicher in der App bestellen! Zum Ausdrucken oder per Post. Dobrá účinnost ( ) byla zaznamenána u přípravku Stomp 4SC.

Vyzkoušel jsem několik postřiků ale na jeden druh nic nezabírá. Vzcházení pšenice představuje ideální termín pro postřik. Current webcams for Stomp Springs. K tomu jsou vhodné pouze některé herbicidy s účinnou látkou pendimethalin ( Stomp ) a prosulfocarb (Boxer) aclonifen (Bandur). Zničte plevel preemergentním postřikem.

Abyste plevel udrželi delší dobu po . Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohroženi dalších osob. SEZNAM POSTŘIKŮ , MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ PLNĚNÍ A MAXIMÁLNÍ CENY. Pesticidy pro postřik řepky.