Škůdci na listech

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuZahrada

Coccoidea), téměř všechny, venkovní i pokojové a skleníkové, Malé šupinky či kupky hnědé, šedé nebo i bílé barvy, zejména na spodní straně listů a. Roztoči, kteří se usazují vespod listu , kde vytvářejí drobné pavučiny. Napadené rostlině usychají listy. Svilušek se lze zbavit sprchou a vyšší . Mšice zelná patří k vážným škůdcům užitkových i okrasných bobovitých rostlin.

Vlivem sání na lodyhách i na líci listů košťálovin listy žloutnou, nepravidelně se . Obávaná je plíseň cibulová, počínající žlutými skvrnami na listech a květních stvolech, později se objeví povlaky plísně. Také pokojové rostliny mají své choroby a škůdce. Kdybychom larvy ani dospělce na listu nespatřili, může nám s identifikací třásněnek pomoci jejich trus v podobě tmavých teček na listech , jak by . Larvy žijí v listech , ale jakmile dospějí do správné fáze vývoje, spadnou na zem nebo na nižší listy , kde žijí ve stádiu před kuklou a stádiu kukly, dokud se neobjeví . Pokud objevíme na listech drobné tmavé skvrnky a listy se zdají být pobledlé, můžeme takový list vzít a zatřást s ním nad bílým papírem.

Zpomalení růstu, žloutnutí, usychání špiček listů.

Jak sviluška saje mízu, můžete si na listech všimnout bílých skvrn. Také můžete vidět černé a žluté skvrny po obou stranách listu. Sají šťávy na mladých výhoncích a listech , které se následkem toho kroutí. Na povrchu listů zanechávají sladký a lepkavý povlak, takzvanou . Bývají nejvíce na spodních listech. Skvrny se zvětšují a postupně splývají, listy žloutnou a předčasně opadávají.

Rostlina slábne, méně kvete a . Kromě napadení škůdci ohrožují rajčata choroby virové, bakteriální i. Skvrny postupně zasychají a během krátké doby usychají celé listy. Dospělci – brouci vykusují na okrajích listu charakteritické nepravidelné otvory a dokáží tak při přemnožení způsobit až holožír. Listy můžete osušit hadříkem a ty, které jsou již velmi napadené, bez pardonu odstraňte. Rzí jsou postiženy stonky a listy. Molice – zákeřný škůdce.

Zpočátku se objevují žlutavé skvrny na horní straně listu , posléze se na spodní straně skvrny začnou tvořit žluté, . I když nejsou viditelné projevy na listech , viditelnou změnu zbarvení květů lze použít k determinaci přítomnosti viru ORSV.

U Cattleya a jejich hybridů jsou . Jak vyhnat škůdce ze zahrady bez chemie: Využijte přirozené zbraně a. Všimli jste si žlutých nebo šedivých tečkovitých skvrnek na listech , . Dalšími příbuznými škůdci na růžích jsou pilatěnka růžová (okusování listů od okrajů),. Objeví-li se na listech růží veliké množství drobných teček podobných . Otvory v listech řepy mají nahnědlý okraj. Pokožka listu může později zasychat a trhat se. Dřepčíci jsou schopni poškozovat rostliny z části ještě . Okem stěží postřehnutelné savé červené roztoče prozradí jemné pavučinky na rubu listů. Na postižených listech se posléze objevují skvrny, nové výhony bývají.

Pokud je však nenapadnou škůdci a choroby, které, když je necháme rozvinout, často rostliny zcela zlikvidují. Padlí na listech okurek. Vlnovník révový způsobuje plstnatost (tzv. erinózu).

Na malých listech se krátce po vyrašení objevují malé vypouklé nádorky na horní straně . Tato pilatka typicky skeletuje líc listů. To znamená, že listy jsou okousané na horní straně tak, že zůstává jen spodní pokožka a žilkování. Dalším symptomem je výskyt žlutých nebo bělavých skvrn na listech , dále chloróza a diskolorace listů.

Při silném napadení jsou postižené všechny části rostlin.