Plotostřih heureka

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuZahrada

Sbíraná část: Letní zelená nať bez oddenku (Herba equiseti). Při sběru nesmíme zaměnit za jiné druhy přesliček , např. Pokud je půda, na které přeslička roste hlinitá, bude léčivý účinek silnější. Obě lodyhy vyrůstají z podzemního oddenku, první na jaře a druhá v létě. Většinu druhů přesliček nejčastěji vysazujeme k vodním plochám,.

Za zmínku stojí ještě dva druhy, které lze u nás pěstovat v teplejších . Vzniká zde primitivní semennost – u druhu. Calamocarpon insignis. Vyskytují se zde již elatery na spórách. Rod Elaterites jich má na rozdíl od dnešních přesliček.

Druhý typ rozmnožování přesliček je pomocí výtrusů, které se tvoří během složitého vývoje – rodozměny. Při ní se střídá pohlavní generace – gametofyt s . Přeslička je sice hojně rostoucí druh, ale je potřeba při sběru dávat pozor, abyste ji nezaměnili za jiné druhy přesliček , např. Plzeň – Unikátní druhy přesliček a dalších prvohorních rostlin našli. Už při prvním průzkumu jsme tu nalezli dvaadvacet biologických druhů.

Vytrvalá rostlina, která se považuje za plevel. Jde o bylinu, dosahující výšky až do půl metru. Equisetum zahrnující druhů a další cca dvě desítky hybridů.

Jarní lodyha má hnědou barvu, je . Pokožkové buňky přesliček jsou silně inkrustovány oxidem křemičitým a křemičitany, k dalším specifickým látkám patří flavonoidy, saponiny, u některých druhů. Přeslička rolní je druh přesličky , kterou můžeme řadit mezi vytrvalé rostliny. Roste skoro v celé Evropě a Asii až na výjimky tropů. Nejčastěji se vyskytuje jako . Ostatní druhy přesliček obsahují látky, které pro nás mohou být jedovaté.

Přečtěte si, jak léčivou přesličku poznáte a jak vám může pomoci. První pár končetin s klepítky sloužil k uchopení kořisti, druhý a někdy i třetí pár plnily. Léčivá přeslička rolní. Flóru souše ovládly mohutné plavuně, stromové kapradiny a přesličky.

Bylinky, byliny, přeslička, zdravi. Nesmíme zaměnit za jiné druhy přesliček , které můžou být nebezpečné. Prokel je vláknitý nebo lupenitě srdčitý.

Z oplozené vaječné buňky (ve vodě) vyrůstá mladá rostlina – sporofyt. Na spodní straně rozmnožovacího listu rostliny .