Elektro kelvin

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuZahrada

Se slimáky na zahradě zatočí parazitické hlístice ! Zakoupené hlístice se dají do zálivkové vody, kterou se rostlina postříká. Parazitické hlístice napadají slimáky v půdě a pronikají do jejich těla. Biologická ochrana hlísticemi je jistá a spolehlivě účinná. Záhony na jaře zalijete vodou s násadou mikroskopických hlísti a dále se již o slimáky.

Pomocí hlístic – zajímavá metoda, kdy parazitické hlístice napadají slimáky , kteří později hynou.

Slimáci jako kanibalové se navzájem požírají a . Při aplikaci se obsah balení s mikroskopickými hlísticemi rozpustí v předepsaném množství vody a aplikuje se . Parazity, kteří je zahubí, jde o takzvaný ekologický boj. Doporučil byste nějaké . Výhodou aplikace hlístic je to, že se jedná o ekologický způsob likvidace přemnožených slimáků. Už jste o nich jistě slyšeli.

BH) Phasmarhabditis hermaphrodita k ochraně rostlin napadených slimáky a. Hlístice pak napadají další slimáky.

Jak zlikvidovat slimáky na zahradě pomocí hlístic , konkrétně přípravkem, který se jmenuje Nemaslug a není u nás již novinkou, ovšem je stále . Pro ostatní živočichy v potravním řetězci je neškodný. Nejlepší účinky má uvedený přípravek na . Když se tělo slimáka. Ekologicky, bez chemie a jedů. Jde o prášek rozpustný ve vodě,jímž se zalije místo, kde se pak rozmnoží parazitické hlístice. Ty vnikají do slimáků a plžů a ničí je.

Přípravek působí týdnů. Po určité době vývoje nová generace hlístic opustí hostitele a vyhledává dalšího. Napadený slimák během až pěti dnů přestává žrát, hlístice se uvnitř slimáka.

Prášek obsahující mikroskopické hlístice se ředí ve vodě a zalévá do půdy v době výskytu slimáků. Lalokonosci a hlístice — Polopatě, Nejen slimáci škodí na listech a stoncích. Mezi další okusovače rostlinek patří také lalokonosci a jejich larvy. Spolknutý slimák byl totiž infikovaný parazitickou hlísticí , což mělo neblahé důsledky.

Larvy hlístic vyhledávají slimáky , dýchacími otvory jim pronikají do těla. Angiostrongylus cantonensis, která . Proti slimákům však existuje nejedno účinné řešení.

A co víc, jde to i ekologicky. Dokážou vyhledat škůdce, například slimáky , nosatce nebo housenky, napadají je a požírají. Přes třicet let starý závod , . Ideální teplota pro aplikaci hlístic je – °C. Teplota půdy nesmí klesnout pod 5 . Slimák žlutý (Malacolimax tenellus), nazývaný také plžík žlutý, je slimákovitý plž náležící do rodu.

Vyjma hlístic pro něj představují hrozbu i lidské aktivity. Existují i biologické zbraně jako je hlístice Phasmarhabditis hermafrodita, která likviduje hlavně mladé slimáky , plzáky. Ke kontaminaci dochází pravděpodobně skrze neadekvátně očištěný salát, po kterém se sunul kontaminovaný šnek nebo slimák. Nebezpečnými škůdci jsou samozřejmě slimáci , a to především plzák španělský, který už v našich .