Choroby révy

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuZahrada

Réva vinná – choroby a škůdci. Plíseň révy se projevuje na listech světlezelenými až žlutozelenými skvrnami či drobnými skvrnkami okolo nervatury listu. Houbové choroby – padlí a plíseň révová.

Choroba napadá i hrozny, kdy . Při ochraně proti chorobám během vegetace závisí volba přípravků hlavně na . Plíseň révová, lidově peronospora, je parazitická houba a původce nejnebezpečnější houbové choroby vinné révy po celém světě.

Naopak východní a jihovýchodní části Severní Ameriky jsou považovány za centrum rozšíření mnoha planě rostoucích druhů révy , např. Nevíte identifikovat chorobu, škůdců či poškození na révě vinné a zároveň použít adekvátní přípravek či postřik? S tím Vám pomůže náš katalog chorob a . Peronospora vytváří tzv.

Napadené bobule se nejprve zbarví šedohnědě a potom . Napadají i jednotlivé keře, které jsou . Virové choroby a fytoplazmy révy vinné. Jul Mezi virové choroby jsou řazeny Roncet révy vinné, lemování žilek révy , Svinutka révy vinné, .

Hlavní indikátory pro virové choroby révy vinné. Významným prostředkem nepřímé ochrany jsou i kvalitně a ve správnou dobu provedené zelené práce. U révy vinné rozlišujeme choroby vyvolané . Kořen révy napadené révokazem.

Mezi nejvýznamnější houbové choroby révy vinné patří plíseň révy (Plasmopara viticola), padlí révy (Erysiphe necator), šedá hniloba (Botrytis cinerea), černá . Chemický postřik révy vinné, foto: Gene . Do jaké skupiny organismů patří patogen . Mezi nejčastější houbové choroby révy vinné patří padlí révy, plíseň šedá, plíseň révová a další, jako je červená skvrnitost révy či červená spála . Vinice ohrožuje kvůli suchu nová choroba kmene révy ESCA, škody jdou. Motorem pro rozvoj choroby jsou dlouhá období sucha a vysokých . Pokud se nám objeví na listech bílé odrůdy vinné révy žluté a na modrých odrůdách červené skvrny, pak vězme, že nám naši vinici napadla . Převážně velmi slabé byly výskyty strupovitosti jabloně ( Venturia inaequalis). K významnějšímu napadení došlo jen lokálně . Původcem této choroby je houba Pseudopeziza tracheiphila.

Poškozuje hlavně listy, někdy i květenství. Vytváří žluté skvrny na listech bílé révy a . Podle ředitele Svazu vinařů ČR Martina Půčka jsou choroby kmene révy vinné velkou hrozbou, se kterou se do budoucna bude potýkat .

Padlí révové se na rostlinách projevuje šedobílým plísňovým povlakem, které se objevuje převážně na listech a plodech. Pro ochranu vinné révy. Poslední sušší a teplejší léta byla příznivá především pro výskyty padlí révového ( Uncinula necatot). Podhoubí přezimuje v pupenech.

Představíme vám nejčastější choroby vinné révy a poradíme vám, jak proti těmto chorobám účinně bojovat.