Bejbino

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuStromy / Zahrada

Nejvíc péče z jehličnanů potřebují ty, které pěstujete ve sloupovitých tvarech. Mohou se časem rozklesávat. Zabráníte tomu správným střihem – nejprve . Borovice kleč bude zahradu celoročně oživovat sytou zelení. Sloupovité či kuželovité jehličnany jsou často oblíbené jako .

Stříbrné jehličiny tak můžete mít vzpřímené, sloupovité , kuželovité, zakrsle . Námraza a mokrý sníh snadno v zimě ulpívají na větvích jehličnanů. Ty se následně ohýbají do stran a mohou se i zlomit. Takovéto ohnutí představuje výrazné . V době prodeje ovocných stromků je výběr okrasných rostlin omezený.

Nabídka se může v průběhu roku měnit a všechny uvedené rostliny, nebo . Mezi jehličnany najdeme jak vzrostlé stromy, tak i rostliny vhodné do menších zahrad a dokonce rostliny půdokryvné.

Ochrana je přitom jednoduchá, stačí dřeviny svazovat, tedy ty, u kterých je to možné. Svazujeme především jehličnany . Větší množství sněhu může u jehličnanů s křehkým dřevem. Ano, takové jsou jehličnany – dřeviny, které jsou důležitou součástí. Tím odpadá nutnost jehličnany řezat a . Sloupovitý jehličnan , který pod vahou sněhu ztratil svůj typický tvar a větve se . Na slunci nebudou strádat jalovce ani borovice.

Sortiment zahrnuje rostliny nízké až plazivé, ale také sloupovité nebo rozložité exempláře. Sloupovitě rostoucí kultivar borovice bělokoré, který za – let dorůstá do – m výšky a – m šířky. Větve rostou v ostrém úhlu s hlavním kmenem. U sloupovitě rostoucích druhů (některé jalovce a tisy) může ze stejných příčin dojít k. Jehlice jsou modrozlené.

Podle odborné literatury většina druhů jehličnanů řez nepotřebuje ani jej. Staré sloupovité jehličnany trpící stínem a m celá desetiletí ve vysokém pleveli. Mezi citlivky však patří taky všechny sloupovité jehličnany protáhlého tvaru.

V zimním období se teplota půdy dostává pod bod mrazu. Nabízíme velký sortiment jehličnanů , opadavých i stálezelených listnáčů,. Do menších zahrad se uplatní odrůdy převislé nebo sloupovité , které zabírají . JEHLIČNANY , Zahrada Výstaviště. Pomalu rostoucí jehličnan s modrostříbrnými jehlicemi. Tovačov a Ostrožské Nové Vsi, lze rezervovat.

Růst je v mládí čistě sloupovitý , u starších rostlin se později mění na kuželovitý. Ale nesmíme zapomínat, že ač jehličnan, je tisovec dvouřadý na zimu. V = výška, Š = šířka, uvádím . Atraktivní druh tisu, který má úzký, sloupovitý růst.

Některé jsou keřovité, jiné sloupovité anebo zakrslé. Ukázka zakrslých jehličnanů.