Obaleč švestkový postřik

Internetový obchod s postřiky , hnojivy a dalším zbožím pro farmu, dům i zahradu. Obaleč švestkový má u nás generace. Popis: Způsobuje červivost plodů.

Postižené plody jsou měkčí, často se dříve zbarvují a dozrávají. Na povrchu plodů můžeme najít kapičky . Bez ní postřik nemá cenu, . První generace zpravidla bývá málo početná a lehce ujde pozornosti, protože červivé plody opadávají v . Choroby housenek obaleče švestkového směřují k peckám a uvnitř červité švestky či slívy ke většinou housenka a trus. Insecta) řád: motýli ( Lepidoptera) . Dobře provedený postřik na švestky je celkem uměním, kor když zacházíte s. Housenky těchto škůdců způsobují tzv. Prakticky to znamená postřik koncem července a počátkem srpna, za teplého počasí, kdy předpokládáme líhnutí obalečů a kladení vajíček. Dříve u nás k postřiku.

Plum pox virus, PPV) je hospodářsky nejškodlivější virové onemocnění ovocných dřevin. U náchylných odrůd dochází k trvalému nepříznivému . Nejčastějími původci červivosti peckovin jsou obaleč švestkový a pilatky. Náhradní feromony pro monitoring obaleče švestkového lze objednat ZDE. Obsah:samičí sexuální feromon směs (Z)-10-dodecen-1-yl acenátu (), (E)-. U pozdních ošetření a vysokého množství postřikové kapaliny vzni-.

K postřiku je vhodné použít biopřípravek Madex nebo Biobit. Postřik proti obaleči švestkovému , který škodí na slivoních, provádíme zpravidla o . Pilatka švestková je obávaný škůdce slivoní. Klíčová slova: feromonový lapač, obaleč švestkový , obaleč jablečný, obaleč jabloňový, obaleč. Pokud celoročně chráníme stromy a keře postřiky , je možné ten předjarní vynechat.

Feromonové lapače pro monitoring obaleče švestkového nepoužívám, protože tam nalétává i obaleč východní a laicky se . Druhá generace motýlků obaleče švestkového opouští kuklu v zemi již. Hnojiva, postřiky , sadba brambor, cibule sazečka, semena, cibuloviny, krmiva Delikan. Lapač feromonový – obaleč švestkový náhr. Postřik je současně účinný proti všem přezimujícím vývojovým stádiím i ostatních škůdců (vajíčka, larvy i Plody poškozuje obaleč švestkový (Cydia funebrana). Na peckovinách škodí pilatka švestková a pilatka žlutá.

Tyto postřiky ale často zasáhnou – ačkoli jsou na trhu jak ty klasické, tak alternativní – i. Lze s ošetřením začít již bezprostředně po vrcholu letové vlny obaleče. Nechybí ani přemnožené housenky motýlů. Je to třeba obaleč jabloňový nebo švestkový. Přezimující housenky se kuklí na jaře. V průběhu května se líhnou motýlci, kteří neškodí.

Samičky po oplození kladou vajíčka na plod. JARNÍ POSTŘIK – rozhodující zásah proti přezimujícím formám škůdců,. Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu).

Pro postřik proti padlí švestkovému je vhodný Bioton apod. Calypso 4SC nebo Reldan EC .