Krmná řepa pěstování

Má menší počet listů než cukrovka, kratší a tenčí řapíky. Od cukrovky se liší tvarem a barvou bulvy. Pěstování krmné řepy bylo známo daleko dříve než pěstování. Nejstarší formy řepy vznikly podle Lippomanna na Sicílii. Areál pěstování krmné řepy je široký, . Krmná řepa má vysokou produkční schopnost.

Jednou mi nevyrostla vůbec (asi jsem ji dala moc hluboko), podruhé mi ji pohltil plevel natolik, že jsem při pletí už nerozeznala, co je řepa a co . Klíčová slova: zelenina kořenová zelenina řepa pěstování řepy. Přechodné a objemové typy snášejí spíše vlhčí a chladnější oblasti v . Pěstitelské technologie dovolují pěstovat krmnou řepu jak u drobných pěstitelů s větším . Pěstovat červenou neboli salátovou řepu je stejně jednoduché jako. Také by mne zajímalo kdy řepu vysévat a jak ji pěstovat. Zdravím, krmná řepa je správná volba – myslím, že se jmenuje Bučianský žltý válec . Doba růstu zavisí na kultivarech,jednotlivích zelenin. Její plasticita je především . Správné začlenění cukrové řepy do osevního postupu či osevního sledu je pro integrovanou ochranu základním opatřením.

Příliš časté pěstování cukrovky na . Okopaniny zabíraly v uvedeném roce 1 orné půdy, z čehož 1 tvořily brambory a krmná řepa. Na zbývajících plochách se pěstovaly krmné . Rekord Poly je víceklíčková polyploidní . Cukrovka se pěstovala jednak pro výrobu cukru (technická cukrovka) a . UF: pěstování krmných plodin. I v době krizových opatření je prodejna otevřená. RÁDI VAŠE POŽADAVKY VYŘÍDÍME I BEZ NUTNOSTI OSOBNÍ NÁVŠTĚVY.

DOPORUČUJEME OBJEDNAT . Významnou předností krmné řepy je příznivý vliv na zdravotní stav zvířat, který je dán dietetickými vlastnostmi, obsahem vitamínů a minerálních látek, nízkým . Není náročná na předplodinu a opakovaně ji lze pěstovat na stejném pozemku nejdříve za roky. Ekonomické aspekty pěstování řepy na bioetanol. Listy cukrovarnické a řepařské.

Article with Reads. Základy pěstování krmné řepy. Cite this publication. Do you want to read the rest of this . Nematody jsou přítomny na většině našich řepných polích, častým pěstováním cukrovky a dalších hostitelských . All titles : Technology of feed beet growing with minimum and without use of hand work.

Technologie pěstování krmné řepy s minimem a bez ruční práce. Cukrová řepa je na pěstování náročná, snahu však odmění vysokou výnosností. Popis krmné řepy Červená řepa. Ještě než semenářství krmné řepy převzal, zkoušel její osivo množit pro. Krmná mrkev TÁBORSKÁ ŽLUTÁ je šťavnaté krmivo, které zvyšuje stravitelnost celé.

Je méně náročná na prostředí než krmná řepa.