Ječmen jarní

Hospodářský význam jarního ječmene. Jarní ječmen je v České republice v posledních letech pěstován na výměře kolem 4tis. Latinský název ‎: ‎Hordeum vulgare conv.

Agrotechnika a pěstování. Vychází z obecných zásad pro pěstování sladovnických ječmenů. Protože se část jarního ječmene sladovnicky pro kvalitativní vady neuplatňuje, odhadujeme, že asi ječmene na světě je pěstován jako potra .

Předmět: Pěstování a ochrana rostlin. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, TÁBOR. Nová sladovnická odrůda ječmene jarního. Nejvýkonnější krmný ječmen . Zástupce v ČR: Limagrain Central . Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůda Grace. Ječmen jarní – nesladovnícké odrůdy.

NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD. VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY.

Rizikem je menší odolnost proti napadení spálou ječmene. FRANCIN CPG – sladovnická . Learn faster with spaced . Kolísání ploch jarního ječmene je v České republice obvyklou záležitostí. Podobné důsledky pro jarní ječmen má i utužení půdy v orniční a podorniční vrstvě, . Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání je střední, odolnost proti lámání stébla je střední až dobrá.

Vyniká velmi dobrou . Pěstování této odrůdy je rozšířeno napříč všemi výrobními oblastmi včetně přísuškových, kde je vyšší jistota výnosu než u jarních odrůd. Kategorie: Osivo a sadba. Umístění: Pavilon C, st.

Situace dle okresů ke dni 2. Absolutní výnosy: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 2. Polabí a dále také v . Na jeho kvalitu je kladena řada požadavků. Související přípravky. RGT Asteroi krmný, RGT ASTEROID je středně raná odrůda s vynikajícím zdravotním stavem, proto . Pšenice jarní, ječmen jarní , triticale a men.

Jarní ječmen mimořádně citlivě reaguje na výkyvy počasí (nerovnoměrné vláhové poměry), na nevhodnou půdní reakci, na utužení půdy, na zamazání osiva,.

AGRIVEP – ječmen jarní. Popis: Prodám ječmen jarní pytlovaný.