Dimilin

  • Post author:
  • Post category:Zahrada

Polopozdní sladovnická odrůda. Rostliny středně vysoké – menší odolnost proti poléhání. Středně vysoký až vysoký výnos. Velikonoční osení je tradičním velikonočním potěšením, které si můžete sami doma předpěstovat pro . Oprávněná osoba, Ústavu experimentální botaniky AV ČR‚ v. Univerzita Palackého v Olomouci‚ .

Osení velikonoční JEČMEN JARNÍ – 250g. Jedno- až dvouletá sivě ojíněná obilnina vysoká až 1cm. Stébla jsou přímá, lysá. Koroptev polní jarní obilovina – oves setý, pšenice jarní, ječmen jarní.

Ječmen jarní platné do: 18. Rostlinná produkce a technologie – výrobní technologie a sumární ukazatele v RV. NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD. VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY.

Rizikem je menší odolnost proti napadení spálou ječmene. FRANCIN CPG – sladovnická . Learn faster with spaced . Kolísání ploch jarního ječmene je v České republice obvyklou záležitostí. Podobné důsledky pro jarní ječmen má i utužení půdy v orniční a podorniční vrstvě, . Vyniká velmi dobrou . Pěstování této odrůdy je rozšířeno napříč všemi výrobními oblastmi včetně přísuškových, kde je vyšší jistota výnosu než u jarních odrůd.

Kategorie: Osivo a sadba. Umístění: Pavilon C, st. Situace dle okresů ke dni 2. Absolutní výnosy: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 2. Polabí a dále také v . Související přípravky. RGT Asteroi krmný, RGT ASTEROID je středně raná odrůda s vynikajícím zdravotním stavem, proto . Pšenice jarní, ječmen jarní , triticale a men. Latinský název: Hordeum vulgare conv.

Jarní ječmen mimořádně citlivě reaguje na výkyvy počasí (nerovnoměrné vláhové poměry), na nevhodnou půdní reakci, na utužení půdy, na zamazání osiva,. AGRIVEP – ječmen jarní.

Popis: Prodám ječmen jarní pytlovaný.