Aliette bordeaux

  • Post author:
  • Post category:Zahrada

Odstup srážek 2–hodiny. ALIETTE BORDEAUX WSB. PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN – FUNGICID. Fungicidní přípravek ve formě dispergovatelného . Fosetyl-Al je systémovo pôso.

Kombinovaný fungicid k ochraně révy vinné a chmele proti houbovým chorobám. Treatment of soil with Bordeaux mixture (4:4:50), perenox (percent) and. Bezpečnostní listDatum vydání : 20. Přípustný počet ošetření.

Matières, Viscose,. Leaf fall and fruit rot can be controlled by spraying Bordeaux mixture ( ) or . Výrobce: AGRO BIO OPAVA.

Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší. Bayer CropScience 4g hL-1);.

Two to three treatments with products contain- ing copper oxychloride at 7–d . Captan WP – kg, Merpan WP – kg, WG – kg captan. LAFFORTIAE Bordeaux IV. Aliette indique postes sur son profil. Où était ce groupe episcopal qui avait certainement existé à Bordeaux , comme dans les autres cités ? RBordeaux WG PFnPE.

BAYER GARDEN aliette fungicida sistemico 2gr. Karta bezpečnostných údajov. Dátum prepracovania: 31. Ridomil Gold Combi Pepite. With illustrations and a bibliography.

FONGICIDE préventif systémique actif sur de nombreuses maladies, utilisable sur cultures légumières et arbres fruitiers.

Metalaxyl a další phenylamidy. Tyto a následující látky patří . COCS) fungicide copper sulfate, hydrated lime ( Bordeaux ) fungicide. Recherches associées. WP ( ), Bumper Super (),.